Politica de confidențialitate a site-ului web www.romedas.ro

Mai jos, vă vom informa despre prelucrarea datelor dvs. personale de către noi și despre revendicările și drepturile dvs. în temeiul legii privind protecția datelor. Această politică de confidențialitate explică natura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către site-ul nostru web (denumit în mod colectiv „site-ul web”). Politica de confidențialitate se aplică indiferent de domenii, sisteme și dispozitive utilizate (de exemplu, desktop, mobil etc.). Datele cu caracter personal sunt orice date care vă pot fi atribuite personal, de ex. numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului. Ce date sunt procesate în detaliu și cum sunt utilizate depinde în mare măsură de care dintre serviciile noastre sunt utilizate.

 1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și pe cine pot contacta?

Grupul Musatin SRL

gdpr@romedas.ro

 1. Ce surse și date folosim?

Procesăm datele personale pe care le primim de la dvs. ca parte a utilizării site-ului nostru web și, dacă este cazul, a relației noastre de afaceri. În cazul utilizării pur informative a site-ului web, adică dacă nu vă înregistrați sau ne furnizați altfel informații, colectăm doar datele personale pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru. Când vizitați site-ul nostru web, colectăm următoarele date de acces de care avem nevoie tehnic pentru a afișa site-ul nostru web și pentru a asigura stabilitate și securitate. Datele de acces includ adresa IP, data și ora vizitei, diferența de fus orar în comparație cu timpul mediu Greenwich (GMT), conținutul cererii (adică numele paginii web vizitate specifice), starea accesului / codul de stare HTTP, respectiv cantitatea de date transmise, adresa URL de referință (pagina vizitată anterior), tipul și versiunea browserului, sistemul de operare și interfața acestuia, limba și versiunea software-ului browserului, mesaj despre recuperarea cu succes. În plus, obținem datele dvs. personale dacă ne contactați utilizând formularul nostru de contact sau prin e-mail. Datele personale aici includ de ex. numele, compania, e-mailul, numărul de telefon, subiectul, textul mesajului, radiografia, poze (denumite în continuare „informații de contact”).

 1. Pentru ce procesăm datele dvs. (scopul prelucrării) și pe ce bază legală?

Procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general european privind protecția datelor (GDPR) și Legii privind protecția datelor în următoarele scopuri și pe următoarele baze legale:

Scop: În măsura în care sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice, în special pentru a vă contacta (de exemplu, prin formularul nostru de contact sau prin e-mail, WhatsApp etc. pentru tratarea și procesarea cererii, publicitate prin telefon, e-mail, SMS etc.), o astfel de prelucrare este legală pe măsură ce ați consimțit. Consimțământul dvs. poate fi revocat în orice moment. Vă rugăm să rețineți că orice revocare este eficientă numai pentru viitor. Nu afectează nicio prelucrare care a fost făcută înainte de revocare. Orice revocare poate fi adresată datelor de contact menționate mai sus sau către gdpr@romedas.ro Temei juridic Consimțământ, art. 6 (1a) GDPR

Scop: Când ne contactați (prin formular de contact sau prin e-mail, telefon sau WhatsApp), în plus față de orice consimțământ dat pentru procesarea cererii de contact și gestionarea acesteia, datele dvs. sunt, de asemenea, procesate pe baza etapelor luate înainte de încheierea unui contract , Art. 6 (1b) GDPR. Temei juridic Pași întreprinși la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, art. 6 (1b) GDPR

Scop: Procesăm datele dvs. de acces (a se vedea datele specificate la punctul 2 de mai sus) pentru a proteja interesele noastre legitime sau ale terților. În special, urmărim următoarele interese legitime:

 • Asigurarea securității IT, în special a securității site-ului web; stocăm și adresa IP în cazul în care cineva lasă în urmă conținut ilegal folosind funcția de comentariu (insulte, propagandă interzisă etc.) și trebuie să putem determina identitatea autorului pentru propria noastră protecție legală.
 • Publicitate sau cercetare de piață și opinie, cu excepția cazului în care v-ați opus utilizării datelor dvs.;
 • Afirmarea revendicărilor legale și apărarea în caz de litigii legale;

Bază legală

Ca parte a echilibrării intereselor pentru protejarea intereselor legitime, art. 6 (1f) GDPR

Bifând caseta de validare pentru Declarația de consimțământ la trimiterea formularului de contact, vă dați în mod explicit consimțământul informat pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor personale, inclusiv a datelor dvs. de sănătate, pe care ni le furnizați în acest scop pentru ca noi să obțineți informații despre opțiunile și costul serviciilor medicale care vă interesează. Aceasta include transferul datelor dvs. către spitale, clinici sau alți furnizori de servicii de sănătate din interiorul și din afara UE / SEE.

Notă: Puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor, dându-ne o notificare cu privire la revocarea dvs. Vă rugăm să consultați această Politică de confidențialitate pentru informații de contact și informații detaliate despre modul în care tratăm datele dvs. personale și vă securizăm confidențialitatea.

 1. Cine poate accesa datele mele?

În cadrul organizației, entitățile care trebuie să cunoască datele dvs. pentru a vă îndeplini obligațiile contractuale și de reglementare vă pot accesa datele. În plus, procesatorii (Art. 28 GDPR) angajați de noi pot obține, de asemenea, acces la date în scopurile menționate mai sus. Acestea sunt companii din categoriile servicii IT, servicii de tipărire, telecomunicații, vânzări și marketing. Dacă folosim procesoare pentru a furniza serviciile noastre, vom lua măsurile legale adecvate, precum și măsurile tehnice și organizatorice relevante pentru a proteja datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă. Orice transfer de date către terți se va face numai în cadrul cerințelor legale. Vom dezvălui datele utilizatorilor către terți numai dacă acest lucru este necesar, de exemplu, în temeiul art. 6 (1) (b) GDPR în scopuri contractuale sau bazate pe interese legitime în temeiul art. 6 (1) (f.) GDPR în funcționarea economică și eficientă a afacerii noastre sau dacă ați consimțit la transferul de date. Dacă site-ul web este utilizat în scop pur informativ, în general nu dezvăluim date unor terțe părți.

 1. Cât timp vor fi păstrate datele mele?

Din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga activități abuzive sau frauduloase), informațiile despre fișierul jurnal sunt păstrate timp de maximum patru săptămâni și apoi șterse (a se vedea punctul 2 de mai sus). Datele care trebuie păstrate în continuare în scopuri probante sunt exceptate de la ștergere până când incidentul respectiv a fost definitiv clarificat. Dacă este necesar, prelucrăm și păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata relației noastre de afaceri, care include, de asemenea, inițierea și executarea unui contract prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail. În plus, suntem supuși diverselor obligații de păstrare și documentare, printre altele în temeiul Codului comercial și al Codului fiscal. Termenele limită pentru păstrare și documentare specificate în acesta variază de la doi la zece ani. În cele din urmă, perioada de păstrare depinde și de termenele de prescripție legale.

 1. Datele sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională?

Datele furnizate sunt procesate în Uniunea Europeană, precum și în cazul Google Analytics, Twitter și Salesforce (a se vedea ultimele două secțiuni de mai jos pentru lista completă) din SUA. Vă rugăm să rețineți că în cazul destinatarilor datelor dvs. în țări fără o decizie de adecvare de către Comisie conform art. 45 GDPR, așa cum este cazul SUA, fie ne asigurăm că acestea sunt certificate conform UE-SUA. Scutul de confidențialitate (de exemplu, Google) sau că am convenit asupra clauzelor standard UE de protecție a datelor cu acești destinatari. Acest lucru se face pentru a vă proteja datele și pentru a obține un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale. Aveți opțiunea de a obține o copie sau de a examina clauzele standard UE privind protecția datelor. Dacă este necesar, vă rugăm să ne contactați, utilizând datele de contact specificate la punctul 1 de mai sus.

 1. Care sunt drepturile mele de protecție a datelor?

Fiecare persoană vizată are:

 • dreptul de acces conform art. 15 GDPR,
 • dreptul la rectificare conform art. 16 GDPR,
 • dreptul la ștergere conform art. 17 GDPR,
 • dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 GDPR și
 • dreptul la portabilitatea datelor în temeiul art. 20 GDPR.
 • În plus, puteți revoca consimțământul în principiu cu efect pentru viitor. În plus, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere (art. 77 GDPR).

De asemenea, am dori să menționăm dreptul dvs. de a vă opune în conformitate cu articolul 21. GDPR:

Informații despre dreptul dvs. de a vă opune conform art. 21 GDPR Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și art. . 6 (1) (f) din Regulamentul general privind protecția datelor (prelucrarea datelor bazată pe echilibrarea intereselor); aceasta include și profilarea în temeiul acestor prevederi în sensul art. 4 Nr. 4 GDPR, pe care îl folosim pentru a analiza chestionare sau în scopuri publicitare. Dacă vă opuneți, nu vă vom mai prelucra datele personale, cu excepția cazului în care putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs. sau prelucrarea servește scopurilor afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale. În cazuri individuale, prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este asociat cu un astfel de marketing direct. Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele dvs. personale în astfel de scopuri. Obiecțiile nu necesită un anumit formular și nu sunt suportate costuri, altele decât costurile de transport conform tarifelor de bază. Dacă este posibil, orice obiecție trebuie adresată:

Grupul Musatin SRL

prin e-mail la: gdpr@romedas.ro

 1. În ce măsură aplicați luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea?

În principiu, nu folosim luarea deciziilor complet automatizată în conformitate cu art. 22 GDPR ca parte a accesului la site-ul nostru web sau în contextul contactului prin formular sau prin e-mail. În cazul în care vom folosi astfel de proceduri în cazuri individuale, vă vom notifica separat, dacă acest lucru este cerut de lege. Nu prelucrăm datele dvs. automat cu scopul de a evalua anumite aspecte personale (profilare).

 1. Am obligația de a furniza date?

Pe site-ul nostru web, trebuie să furnizați datele personale necesare pentru utilizarea site-ului nostru din motive tehnice sau de securitate IT. Nu puteți utiliza site-ul nostru web, decât dacă furnizați datele menționate mai sus. Când ne contactați prin formular sau prin e-mail, trebuie doar să furnizați datele personale necesare procesării cererii dvs. În caz contrar, nu vom putea procesa solicitarea dvs.

 1. Cookie-uri

Cookie-urile sunt informații transmise de la serverul nostru web sau de la servere web terțe către browserele web ale utilizatorilor, unde sunt stocate pentru recuperare ulterioară. Cookie-urile sunt fișiere mici sau alte tipuri de stocare a informațiilor. Cookie-urile sunt utilizate în scopuri de securitate sau pentru funcționarea site-ului nostru web (de exemplu, pentru afișarea optimă a site-ului web pe diferite terminale) sau pentru a salva decizia dvs. la confirmarea banner-ului nostru cookie. Folosim „cookie-uri de sesiune”, care sunt stocate numai pe durata vizitei curente pe site-ul nostru web și sunt un factor de abilitare pentru utilizarea site-ului nostru web. Un număr unic de identificare generat aleatoriu, așa-numitul ID de sesiune, este stocat într-un cookie de sesiune. Un cookie conține, de asemenea, informații despre originea sa și perioada de păstrare. Cookie-urile de sesiune sunt șterse cel târziu după ce ați terminat de utilizat site-ul nostru și închideți browserul. Vom explica utilizarea cookie-urilor în contextul urmăririi site-ului web în secțiunea următoare. Dacă nu doriți ca cookie-urile să fie stocate pe computerul dvs., puteți dezactiva opțiunea corespunzătoare din setările sistemului de browser. Cookie-urile stocate pot fi șterse în setările sistemului de browser. Vă rugăm să rețineți că dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea acestui site web. Puteți obiecta la utilizarea cookie-urilor în scopuri de urmărire și publicitate a site-ului web prin inițiativa de publicitate în rețea http://optout.networkadvertising.org/ sau site-ul american http://www.aboutads.info/choices sau site-ul european http: //www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

 1. Google Analytics

Pe baza intereselor noastre legitime, adică a interesului nostru pentru optimizarea și funcționarea economică a site-ului nostru, utilizăm serviciul de analiză web Google Analytics al Google Inc. („Google”). Serviciul de analiză web Google Analytics folosește cookie-uri. Datele generate de aceste cookie-uri despre utilizarea site-ului nostru web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google este certificat în temeiul Acordului de protecție a confidențialității UE-SUA și, prin urmare, garantează respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov). Google folosește astfel de date în numele nostru pentru a evalua utilizarea site-ului nostru de către utilizatorii noștri, pentru a compila rapoarte despre activitățile de pe acest site web și pentru a ne oferi servicii suplimentare legate de utilizarea acestui site web. Datele procesate pot fi utilizate pentru a genera profiluri de utilizare pseudonime. Folosim Google Analytics cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorilor este scurtată de Google în statele care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este trimisă către un server Google din SUA și scurtată acolo numai în cazuri excepționale. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este combinată cu alte date furnizate de Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului; în plus, utilizatorii pot împiedica, de asemenea, colectarea datelor generate de cookie și transferul acestora către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil sub următorul link: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google, setările și opțiunile de opoziție, vă rugăm să vizitați site-urile Google ale: https://www.google.de

 1. Re-direcționarea publicului personalizat Facebook

Site-ul nostru web folosește tehnologia de re-direcționare a Facebook Website Custom Audience operat de Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94394, SUA („Facebook“). Acest instrument permite vizitatorilor noștri online, care sunt membri Facebook, să vizualizeze reclamele și ofertele relevante pentru serviciile noastre pe site-ul Facebook. În acest scop, site-ul nostru web conține pixeli de re-direcționare Facebook, care permit Facebook-ului să identifice un membru ca vizitator al site-ului nostru pe baza datei pseudonime și să utilizeze astfel de informații pentru a afișa reclama sau ofertele noastre în rețeaua Facebook Ads. Acest lucru nu implică colectarea de informații de identificare personală și, prin urmare, nu ne permite să vă identificăm pe Facebook. Datele pseudonime colectate prin re-direcționarea pixelilor nu vor fi conectate cu datele dvs. de utilizator Facebook. Mai multe informații pot fi găsite pe re-direcționarea „Audiență personalizată” Facebook și modul în care vă puteți ajusta setările la: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads și https://www.facebook.com/ despre / confidențialitate Puteți refuza publicurile personalizate Facebook la: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads= și http://www.youronlinechoices.com/

 1. Alte servicii

Pe site-ul nostru web, folosim servicii terțe ca parte a intereselor noastre legitime în sensul art. 6 (1) (f) GDPR, adică interesul nostru pentru un site web optim. Adresa IP a utilizatorului este transmisă unor astfel de furnizori terți. Adresa IP este necesară din punct de vedere tehnic pentru afișarea conținutului. Furnizorii terți pot utiliza așa-numiții pixeli web (grafică invizibilă, denumiți și „balize web”) în scopuri de evaluare sau marketing. Pixelii web pot fi utilizați pentru a evalua informații, cum ar fi traficul site-ului web. Terțele părți pot stoca informații în cookie-uri pe dispozitivele utilizatorilor. Utilizăm următorii furnizori terți pe site-ul nostru:

 • Google-WebFonts, adică fonturi externe de la Google, LLC., Https://www.google.com/ fonts. Integrarea Google WebFonts se face printr-un apel server pe Google (de obicei în SUA). Pentru politica de confidențialitate Google, vizitați https://policies.google.com/privacy și o opțiune de renunțare este disponibilă la https://adssettings.google.com/ autentificat.
 • Google Maps, furnizat de furnizorul terț Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Politica sa de confidențialitate este disponibilă la https://www.google.com/policies/privacy, iar o opțiune de renunțare este disponibilă la https://www.google.com/settings/ads/.
 • Videoclipuri YouTube furnizate de furnizorul terț Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru politica sa de confidențialitate, vizitați https://policies.google.com/privacy și o opțiune de renunțare este disponibilă la https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Includem funcțiile Twitter pe site-ul nostru web. Twitter este oferit de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Funcțiile includ prezentarea contribuțiilor noastre în cadrul Twitter pe site-ul nostru web, linkul către profilul nostru Twitter și capacitatea de a interacționa cu postările și funcțiile Twitter. Twitter este certificat în conformitate cu Acordul Privacy Shield și, prin urmare, garantează respectarea legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov). Pentru politica de confidențialitate Twitter, vizitați https://twitter.com/de/privacy și o opțiune de renunțare este disponibilă la https://twitter.com/personalization.
 • Adroll Re-Targeting care utilizează tehnologie, inclusiv semnalizatoare web și cookie-uri pentru a colecta date despre utilizarea site-ului nostru web și pentru a îmbunătăți eficiența marketingului nostru. Datele înregistrate prin utilizarea acestei tehnologii sunt agregate și partajate cu noi. Nicio informație de identificare personală despre dvs. nu este colectată sau partajată de AdRoll cu noi. Mai multe informații despre redirecționarea AdRoll și despre modul în care vă puteți ajusta setările pot fi găsite la: https://www.adroll.com/about/privacy Puteți renunța la AdRoll și la partenerii acestora vizitând acest link: https: / /app.adroll.com/optout/safari AdRoll este, de asemenea, membru al Network Advertising Initiative (NAI) și aderă la codurile de conduită NAI. Puteți utiliza instrumentul de renunțare NAI accesând acest link: http://optout.networkadvertising.org/#!/
 • Pardot folosim Pardot pentru a analiza modul în care vizitatorii folosesc site-ul. Utilizează javascript și cookie-uri pentru a identifica vizitatorii site-ului, a analiza campaniile de e-mail și a urmări formularele site-ului. Informațiile anonime de urmărire a vizitatorilor pot fi partajate cu alți clienți Pardot. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Pardot, vizitați http://help.pardot.com/customer/portal/articles/ 2125923-how-does-pardot-tack-activities
 • Urmărirea Bing: dacă ați accesat site-ul nostru web printr-o reclamă pe Bing, aceștia pot înregistra anumite activități conexe – la fel ca Google (în cazul AdWords) și alți furnizori terți, în unele cazuri. Aceasta ar putea include monitorizarea formularelor trimise pentru a măsura succesul metodelor de publicitate. Mai multe informații puteți găsi aici la Microsoft.
 • Picreel: https://www.picreel.com/
 • Funcțiile serviciului Google+ sunt integrate în oferta noastră online. Aceste funcții sunt furnizate de furnizorul terț Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Dacă sunteți conectat la contul dvs. Google+, puteți conecta conținutul site-ului nostru la profilul dvs. Google+ făcând clic pe butonul Google+. Aceasta permite Google să asocieze vizita dvs. pe site-ul nostru cu contul dvs. de utilizator. Vă rugăm să rețineți că, în calitate de furnizori de site-uri web, nu primim informații despre conținutul datelor transferate sau despre utilizările acestora cu privire la Google+. Declarație privind protecția datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funcțiile serviciului Instagram sunt integrate în oferta noastră online. Aceste funcții sunt furnizate de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Dacă sunteți conectat la contul dvs. Instagram, puteți conecta conținutul site-ului nostru la profilul dvs. Instagram făcând clic pe butonul Instagram. Acest lucru permite Instagram să asocieze vizita pe site-ul nostru cu contul dvs. de utilizator. Vă rugăm să rețineți că, în calitate de furnizori de site-uri web, nu primim informații despre conținutul datelor transferate sau despre utilizările acestora cu privire la Instagram. Declarație privind protecția datelor: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Funcțiile rețelei LinkedIn sunt integrate în oferta noastră online. Furnizorul este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru fiecare solicitare sau recuperare pentru una dintre paginile noastre care include funcții de LinkedIn, se creează o conexiune la serverele de LinkedIn. LinkedIn va fi informat că ați vizitat site-ul nostru de internet cu adresa dvs. IP. Dacă faceți clic pe butonul „Recomandare” LinkedIn în timp ce sunteți conectat la contul dvs. LinkedIn, este posibil ca LinkedIn să vă asocieze și vizita dvs. pe site-ul nostru web cu contul dvs. de utilizator. Vă rugăm să rețineți că, în calitate de furnizori de site-uri web, nu primim informații despre conținutul datelor transferate sau despre utilizările acestora cu privire la LinkedIn. Declarație privind protecția datelor: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls / retargeting-opt-out.
 • Funcțiile serviciului Twitter sunt integrate în oferta noastră online. Aceste funcții sunt furnizate de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Prin utilizarea Twitter și funcția „re-tweet”, site-urile web pe care le-ați vizitat devin legate de contul dvs. Twitter și acestea pot fi văzute de alți utilizatori. În acest fel, datele sunt transferate pe Twitter. Vă rugăm să rețineți că, în calitate de furnizori de site-uri web, nu primim informații despre conținutul datelor transferate sau despre utilizările acestora în ceea ce privește Twitter. Declarație de protecție a datelor de la Twitter la http://twitter.com/privacy. Puteți ajusta setarea de protecție a datelor cu Twitter în setarea contului la http://twitter.com/account/settins.
 • Analiza și optimizarea web se realizează cu ajutorul serviciului Hotjar, furnizorul terț Hotjar Ltd., Nivelul 2, St Julians Business Center, 3, strada Elia Zammit, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Cu Hotjar, activitatea pe site-urile web pentru care a aplicat Hotjar poate fi monitorizată și analizată (hărțile de căldură pot fi stabilite și pe baza acestei activități). De exemplu, se poate vedea cât de departe se derulează utilizatorii și care sunt butoanele funcționale care fac clic cel mai des. Mai mult, pot fi detectate date tehnice, cum ar fi limba aleasă, sistemul, rezoluția ecranului și tipul de browser al utilizatorilor. În acest fel, trebuie creat cel puțin un profil temporar al utilizatorilor site-ului nostru web. Mai mult, cu ajutorul Hotjar este posibil să obțineți feedback direct de la utilizatorii site-ului nostru web. Acesta este modul în care colectăm informații valoroase pentru a ne ajuta să facem site-ul nostru mai rapid și mai prietenos cu clienții. Declarație privind protecția datelor: https://www.hotjar.com/privacy. Renunțare: https://www.hotjar.com/opt-out.
 • Analiza și optimizarea web se realizează cu ajutorul serviciului Mixpanel, furnizorul terț Mixpanel. Pentru a înțelege mai bine modul în care clienții noștri folosesc site-ul web și pentru a-l îmbunătăți continuu, folosim Instrumentul de urmărire de la www.mixpanel.com: un serviciu de analiză web de la furnizorul Mixpanel. Cookie-urile pot fi utilizate în acest context; acestea sunt mici fișiere text care sunt salvate local pe computerul vizitatorilor site-ului și care permit recunoașterea utilizatorilor atunci când utilizatorii revin pe site. Mixpanel Inc. colectează și salvează informații despre utilizatori pentru a forma profiluri de pseudonim. Profilurile de utilizator ale pseudonimului nu sunt, în conformitate cu § 15 TelemedienG, combinate cu date individuale referitoare la operatorul pseudonimului. Puteți opri și preveni colectarea și salvarea acestor date pentru a fi utilizate în analiza web cu efect pentru viitor în orice moment, dezactivând serviciul făcând clic pe „Da, aș dori să renunț” la pagina https: // mixpanel .com / optout /. Vă rugăm să rețineți că, în acest caz, pe dispozitivul dvs. va fi pus un cookie care va asigura că nu vor mai fi colectate sau utilizate alte date. Din acest motiv, nu trebuie să ștergeți acest cookie. Mai mult, folosim Mixpanel pentru a vă trimite notificări push direcționate dacă ați fost de acord cu acestea. Dacă nu mai doriți să primiți notificări, le puteți dezactiva oricând în aplicație. Puteți vizualiza declarația de protecție a datelor (politica de confidențialitate) a Mixpanel aici: https://mixpanel.com/terms. Mixpanel este certificat în conformitate cu Acordul Privacy Shield, ceea ce înseamnă că Mixpanel garantează respectarea întotdeauna a legilor europene privind protecția datelor. (https://www.privacyshield.gov/participant? id = a2zt0000000KzX1AAK & status = Active)
 • Analiza și optimizarea web se realizează cu ajutorul serviciului Pardot, furnizorul terț Pardot, Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, SUA. Folosim Pardot pentru a evalua modul în care vizitatorii folosesc site-ul nostru. Utilizează Javascript și cookie-uri pentru a identifica utilizatorii site-ului web, pentru a evalua campaniile de e-mail și pentru a urmări formularele site-ului web. Prin urmare, informațiile anonime ale utilizatorului pot fi partajate cu alți clienți Pardot. Informații suplimentare despre cookie-urile Pardot le puteți găsi la următoarea adresă URL: http://help.pardot.com/customer/ portal / articles / 2125923-how-does-pardot-tack-activities
 • Analiza și optimizarea web sunt efectuate cu ajutorul serviciului Adroll, furnizorul terț Adroll, 972 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, SUA. Acest lucru permite ca anunțurile să fie direcționate către utilizatorii de internet care și-au manifestat deja interesul pentru platforma noastră și serviciile noastre. Inserarea eficientă a materialului publicitar poate fi posibilă datorită conceptului de retargeting, care este o analiză cookie a comportamentului anterior al utilizatorului. Desigur, acest lucru nu implică salvarea datelor cu caracter personal sau identitate, iar utilizarea tehnologiei „retargeting” este atent reglementată de politicile legale existente de protecție a datelor. Puteți afla mai multe despre politica generală de protecție a datelor și liniile directoare privind protecția / confidențialitatea datelor Adroll și puteți refuza analiza anonimă a comportamentului și activității dvs. online la: (Opt-Out) http://www.adroll.com/about/privacy.
 • Analiză web și publicitate cu Outbrain de la furnizorul terț Outbrain UK Ltd, 175 High Holborn, Londra WC1V 7AA, Marea Britanie. Dacă este cazul, Outbrain este, de asemenea, utilizat pentru a indica conținutul interesant din site-ul nostru web și de pe site-urile terților. Outbrain determină și afișează recomandări pentru alte articole sau lecturi – acest lucru poate fi văzut, de exemplu, sub un articol pe care îl citiți – care se bazează pe conținutul citit anterior de utilizator. Pentru reclamele care duc la acest conținut suplimentar bazat pe interese, Outbrain folosește cookie-uri, care sunt salvate pe computerul / dispozitivul utilizatorului. Conținutul publicitar din widgetul Outbrain este controlat intern și tehnic și livrat de Outbrain. Anunțurile pentru recomandările de lectură care sunt determinate de cookie-urile Outbrain sunt concepute pe bază de pseudonim autonom: datele personale sau identitatea utilizatorului nu sunt salvate. Datele colectate și stocate de Outbrain includ: sursa dispozitivului, tipul browserului și o adresă IP anonimizată a utilizatorului. Pentru a anonimiza adresa IP, ultimul octet al adresei IP este eliminat pentru a garanta anonimatul. Puteți găsi mai multe informații despre politica de protecție a datelor Outbrain la http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Puteți oricând să refuzați și să opriți urmărirea utilizată pentru crearea de reclame pentru citirea bazată pe interese; pur și simplu faceți clic pe butonul „Ablehnen” („Refuz”) (renunțare) în proclama de protecție a datelor Outbrain pe care o puteți găsi la http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.
 • Analiză web și recomandare video cu Taboola, furnizorul terț, Taboola Inc. Aldgate House, 33 Aldgate High St, Londra EC3N 1DL, Marea Britanie. Folosind cookie-uri, Taboola poate stabili ce conținut video utilizați și mișcările dvs. de pe site-ul nostru. În acest sens, pot fi colectate date specifice dispozitivului, precum și date de protocol și pot fi create profiluri de utilizator sub nume de pseudonim. Aceste profiluri de utilizator nu sunt combinate cu datele despre purtătorul pseudonimelor și nu pot duce la dezvăluirea sau partajarea datelor dvs. personale. Mai multe informații despre Taboola și despre posibilitățile de dezactivare a utilizării sau aplicațiilor Taboola le puteți găsi la https://www.taboola.com/privacy-policy.
 • Analiză și urmărire web cu Ad Up, furnizorul terț Ad Up, furnizor de tehnologie și servicii al Axel Springer Teaser Ad GmbH (Axel-Springer-Straße 65, 10969 Berlin), (Mehr Informationen: https: // www .casamundo.de / info / sicherheit-datenschutz- bei-casamundo? xd = 9gvw0m_d # ee1f7dae). Prin colectarea de date anonimizate și / sau pseudonime, Ad Up este ulterior capabil să producă reclame bazate pe interese pe site-uri web pentru o anumită perioadă de timp. Ad Up pune la dispoziție cookie-uri pentru a putea oferi agenților de publicitate un așa-numit instrument de urmărire a conversiilor, care poate determina eficiența anunțurilor și cuvintelor cheie ale acestora. Mai multe informații despre politica de protecție a datelor Axel Springer Teaser Ad GmbH le puteți găsi la https://www.adup-tech.com/datenschutz. Acolo veți găsi butonul „op-out-cookie aktivieren (activate)”, care vă oferă posibilitatea de a renunța la cookie-urile create de companie în browserul dvs. și, prin urmare, să dezactivați aplicația Ad Up în browser.
 • Trimiterea de e-mailuri cu ajutorul de la ActiveCampaign: pentru trimiterea manuală și automată a e-mailurilor, folosim furnizorul de e-mail marketing Active Campaign, Chicago, SUA. ActiveCampaign este certificat prin Acordul Privacy Shield și oferă o garanție că va respecta întotdeauna legile europene privind protecția datelor. (https://www.privacyshield.gov/participant? id = a2zt000000001L5AAI & status = Active)
 • Marketing prin e-mail și analiză web cu across, furnizorul terț prin s.r.l., sede legale: via Lagrange 35, 10123 Torino, Italia. Prelucrarea datelor se efectuează pentru a permite activarea serviciilor noastre oferite; acest lucru poate însemna că datele sunt utilizate pentru trimiterea de mesaje și actualizări (de asemenea, pentru fiecare poștă electronică) în numele terțului, al altor clienți sau cumpărători / clienți; datele pot fi utilizate și în scopuri de analiză a pieței și statistici: marketing și preferințe; datele pot fi utilizate pentru a servi scopurilor de promovare a pieței direcționate din toate părțile. Mai multe informații puteți găsi aici: http://across.it/
 • Pentru site-uri web și campanii publicitare (pagini de destinație), folosim serviciile unbounce, furnizorul terț unbounce Marketing Solutions Inc., 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1. Aceste pagini sunt găzduite de unbounce, ceea ce înseamnă că browserul utilizatorului comunică direct cu unbounce, astfel încât adresa IP a utilizatorului să fie transmisă și să poată fi implementate cookie-uri. Toate intrările făcute de utilizator pe aceste pagini sunt salvate prin deconectare. Compania nexum AG are ulterior acces la o evaluare a activității de pe aceste pagini. Informații suplimentare despre unbounce și politica de protecție a datelor despre unbounce pot fi găsite aici:

 

Ultima actualizare: 1 aprilie 2021